Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.bunimeseriasi.ro

Termeni generali

Prezentul document conțînând termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.bunimeseriasi.ro (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate accesa site-ul www.bunimeseriasi.ro ori poate utilizaîn orice mod, oricare dintre serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În înțelesul Termenilor și Condițiilor:

 1. bunimeseriasi – este denumirea comercială a S.C SAMAN SOFTWARE S.R.L., persoană juridică de naționalitate românăavând sediul social în Mun.Arad, st HEIM DOMOKOS, NR.19, Ap. 5, având număr de ordine în Registrul Comerțului J2/1473/12.09.2018 cod unic de înregistrare fiscală RO 39862524
 2. SITE” înseamnă în continuare site-ul de internet www.bunimeseriasi.ro;
 3. ADMINISTRATORUL SITE-ULUI” înseamnă în continuare SC SAMAN SOFTWARE SRL cu sediul în Mun.Arad, str PIATA HEIM DOMOKOS, NR 19, AP 5;
 4. NICKNAME – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adaugă Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”. În condițiile în care o persoană (fizică sau juridicădorește  dobândească atât calitatea de prestator cât și pe cea de utilizator, această va trebui  își creeze 2 conturi diferite în acest scop.
 5. SERVICIUL” înseamnă orice serviciu (comercializare, reparații și/sau proiect) oferit pe Siteși/sau orice extensie sau derivație (acceptată de ambele părți contractante) a acestuia;
 6. MESERIAȘI (PRESTATORI)” înseamnă în continuare orice persoană fizică sau juridică care își oferă expertiză într-unul sau mai multe domenii de activitate, prin intermediul Site-ului, prin creerea unui cont pe Site sau care dorește  fie contactat de către potențiali beneficiari în vedrea prestării efective a Serviciului.
 7. BENEFICIARUL (UTILIZATORUL)” înseamnă în continuare orice persoană fizică sau juridică care vizitează sau accesează Site-ul, care își crează cont pe Site și care alege  utilizeze efectiv oricare dintre Serviciile oferite de către Meseriași.
 8. VÂNZĂTOR – înseamnă în continuare orice persoană fizică sau juridică care își creează cont pe Site și care alege  vândă sau  închirieze diverse bunuri mobile.
 9. COȘUL MEU – secțiune din Cont care permite Beneficiarului/Utilizatorului  adauge bunuri și/sau servicii pe care dorește  le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Beneficiarul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Site de urmărire a bunurilor și serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.
 10. COMUNICĂRI COMERCIALE – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail,SMS, apel telefonic/etc.)  conțînând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționatinformații cu privire la oferte sau promoțiiinformații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.
 11. COMANDĂ – un document electronic ce intervine  formă de comunicare între părți prin care Beneficiarul transmite Prestatorului, prin intermediul Site-ului, intenția  de a achiziționa bunuri și servicii de pe Site, precum și achiziționarea de către toți membrii a punctelor folosite pentru setările de confort ale platformei.
 12. BUNURI ȘI SERVICII – orice produs sau serviciu listat pe Site.
 13. CONTRACT – reprezintă contractul la distanță încheiat între părți (Prestator și Beneficiar), fără prezența fizică simultană a acestora.
 14. ÎNTREBARE – formulă de adresare către alți Utilizatori/Clienți cu scopul de a obține informații despre bunurile sau serviciile din pagină respectivă a site-ului.
 15. RĂSPUNS – informație scrisă care este transmisă Beneficiarului/Clientului care a adresat o Întrebare în Siteîn pagină unui anumit bun sau serviciu. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de către Site și/sau Prestatorul/Vânzătorului respectivului serviciu sau bun, în cadrul unei discuții.
 16. CRITERII DE CĂUTARE – algoritm oferit de Site pentru identificarea mai facilă a unui partener contractual.
 17. COMISION TRANZACȚIE – procent, stabilit contractual între Site și Prestator/Vânzătordin suma încasată de către Prestator/Vânzătorrezultată din vânzarea unui bun și/sau serviciu oferit către Beneficiar/Cumpărător prin intermediul Site-ului.
 18. COMISION DE CONFORT – suma fixăachitată de către Utilizator/Beneficiar pentru identificarea unui partener contractual prin utilizarea unor criterii de căutare puse la dispoziție de către Site.
 19. PANOU DE CONTROL – secțiunea din platforma accesibilă fiecărui utilizator și destinată setarilor conturilor utilizatorilor, opțiunilor de confort, datelor personale, publicarea sau căutarea de oferte/solicitări și vizualizarea rapoartelor aferente activității în cadrul platformei

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricăror părți a acestora, astfel cum rezultă din prezentul act, atrage obligația Prestatorului/Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acesteaÎncălcareaulterioară înregistrării pe siteîn orice mod, a Termenilor și Condițiilor oferă autorului/proprietarului Site-ului dreptul de a-și impune propriile măsuri de suspendare și/sau ștergere a contului.

Prestatorii/Utilizatorii înțeleg și acceptă  Site-ul le oferă doar o platforma de lucru și interacțiune și  doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de formă și partea în care apar și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

În orice situație în care Beneficiarii/Utilizatorii inițiază un contact cu un Meseriaș/Prestator/Vânzător prezentat pe Sitepărțile sunt singurele răspunzătoare de modul în care se derulează raporturile contractuale încheiate între acestea, autorul/proprietarul Site-ului neasumanduși nicio răspundere în legătură cu derularea aceastor raporturi sau cu medierea unor eventuale neînțelegeri de orice natură intervenite între părți.

Toate datele și informații postate pe Site referitoare la  Calificarea Profesională și Experiență Practică a Prestatorilor/Meseriașilor prezentate de către aceștia pe Site, nu fac obiectul niciunei verificări din partea autorului/proprietarului Site-ului, acesta neputând oferi nicio garanție cu privire la acestea.

CUM FUNCȚIONEAZĂ SITE-UL?

La dată înscrierii pe Site a Meseriașilor/Prestatorilor și/sau Beneficiarilor/Utilizatorilor Meseriaș/Prestator, aceștia își crează un contPersoană care crează contul poate avea, pe rândstăriPERSOANĂ FIZICĂ sau PERSOANĂ JURIDICĂ și calitățiMESERIAȘ și/sau BENEFICIAR și/sau VÂNZĂTOR.

În momentul în care orice persoană își deschide contea își va introduce, voluntar, sau 2 stări. Pentru fiecare dintre stări, persoană va deschide un cont separat.

Pentru fiecare din cele stări se vor solicită următoarele informații:

PERSOANĂ FIZICĂ:    Nume, prenume, adresa completă din buletin, adresa de corespondență, eventual adrese pentru care va avea nevoie de anumite servicii, -adrese care pot fi diferite de primele 2-, e-mail, telefon de contact;

PERSOANĂ JURIDICĂ:   Denumire firma, domeniu de activitate, CUI, sediul social, puncte de lucru (pentru LOCAȚII), e-mail, fax, telefon de contact.

Pentru înscrierea în calitate de Meseriași/Prestatori se va solicită suplimentar și completarea unor date precum: portofoliu lucrări + o descriere a activității și a tipului de servicii oferite.

Persoană care utilizează site-ul, indiferent de calitatea după ce se loghează pe cont, poate  aleagă starea în care postează.

Oricine poate fi BENEFICIAR de servicii, atât persoanele fizice cât și persoanele juridice.

Fără a fi autentificat în Site, orice vizitator, poate avea acces la proiectele setate  și proiecte publice, la lista de meseriași înregistrați în platforma și la magazinul de produse și închirieri diverse. Cei neautentificati nu vor putea interacționa cu platforma și nici vedea datele de contact ale PRESTATORILOR/MESERIAȘILOR

Din panoul de control utilizatorul are 3 opțiuni din care poate alege/solicită o ofertaREPARAȚIIPROIECTELOCAȚIE.

 1. REPARAȚII

Dacăîn calitate de BENEFICIAR, utilizatorul dorește  contracteze o lucrare de reparații, indiferent de natură acesteia (imobiliară sau mobiliară), va accesa domeniul REPARAȚII. Pentru acest domeniu va avea 2 opțiuni:

1.Postarea unui  anunț cu problema a cărei soluționare se solicită și așteptarea  unul dintre PRESTATORI/MESERIAȘI din domeniul ales  îl contacteze, cu o oferta.

2.În caz de problema urgență, BENEFICIARUL poate caută în lista de MESERIAȘI și selecta unul dintre aceștia, pe care  îl contacteze direct. Posibilitatea de a caută un partener contractual pe un anumit domeniu de activitate este gratuită, dar fără a beneficia de criterii de selecțieDacă se dorește  această căutare  fie pe anumite criterii, atunci se va plăti un COMISION DE CONFORT.

 1. PROIECTE

Dacă BENEFICIARUL are un proiect (imobiliar, mobiliar sau de altă natură), va putea alege opțiune PROIECTE. În acest domeniu își va poștă o descriere a proiectului pentru care caută partener contractual, conform setarilor puse la dispoziție de Site. Postarea cu anunțul sau se va regăși pe pagină cu PROIECTE, oricine având acces către această pagină prin intermediul butonului ”PROIECTE” din prima pagină a site-ului dar și din bară de meniu. Proiectele sunt postate în ordinea cronologică a înscrierii lor. Postarea este gratuitătimp de _____ zile. După expirarea perioadei inițiale anunțul poate fi repostat cu costuri suplimentare. BENEFICIARUL are la dispoziție și o opțiune de CONFORT de reinoire automată. Pentru fiecare reinoire automată, se va plăti un COMISION DE CONFORT, constând într-o suma fixă.

PRESTATORII/MESERIAȘII, au posibilitatea de a alege opțiunea de CONFORT, pentru a primi notificări, de fiecare dată când un nou anunțcare se incadreza domeniului lor de activitate și/sau în spațiul geografic în care își pot oferi serviciile, este postat pe pagină.

PRESTATORII/MESERIAȘII interesați de proiect, postează un anunț cu oferta financiară, pe care o au ei în vedere, legat de proiectul postat. BENEFICIARUL va avea opțiunea de a alege oferta pe care o consideră adecvatăTotodată, BENEFICIARUL are posibilitatea de a vedea gratuit, pentru fiecare MESERIAȘ ofertant, ce recomandări are de la clienți anteriori, ce calificative are, dar și portofoliul de proiecte executate.

  1. LOCAȚII

  Prin această opțiune BENEFICIARUL poate identifica un PRESTATORI/MESERIAȘ sau liber profesioniști care oferă serviciile pe care le cautăîntr-o anumită locație sau pe o anumită rază teritorială.

  LOCAȚII se referă la prestatorii de servicii, înscriși pe site, cu locație fixă (ex: notariavocațitraducători autorizațicase de schimbă valutar, ateliere auto, saloane de înfrumusețare, etc.).

  PRESTATORII/MESERIAȘIIcare aleg  poată fi indentificați după criteriul de LOCAȚIE, vor plăti o taxa lunară, per locație, pentru a există în listele de căutareTotodată aceștia vor plăti un comision de CONFORT, pentru  LOCAȚIA lor  apară pe prima paginăîn lista de căutări.

  PLĂȚILe COMISIONUL DE TRANZACȚIE ȘI AL COMISIONULUI DE CONFORT

  Beneficiarii serviciilor oferite de site-ul www.bunimeseriasi.ro vor efectua toate plățile prin paypal, cu cardulsau prin SMS.

  Fiecare persoană care va utiliza serviciile oferite de site, va achiziționa CREDITE, cu ajutorul cărora va achita serviciile dorite. Creditele vor fi achiziționate din secțiunea BUGET a panoului de control.

  OPȚIUNILE ȘI SETĂRILE PANOULUI DE CONTROL

  În funcție de opțiunile selectate de fiecare utilizator, acesta va putea primi notificări referitoare la ofertele/solicitările sale prin intermediul e-mail-ului, sms sau direct în platforma online. Setările puse la dispoziție de platforma pentru utilizatori se regăsesc în secțiunea SETĂRI a panoului de control.

  Secțiunea ADRESE a panoului de control, da posibilitatea utilizatorului  înregistreze două adrese care pot fi folosite pentru corespondență scrisă, predare/primire colete și locații de realizare a reparațiilor sau proiectelor solicitate în calitate de BENEFICIAR.

  În DETALII CONT, utilizatorul poate modifică datele sale de contact, numele, numele afișat în cadrul platformei, precum și parolă aferentă contului sau din cadrul acestei platforme.

  Prestatorul/Beneficiarul înțelege  utilizeze Serviciul/serviciile oferite de siteîn strictă conformitate cu Termenii și Condițiile. Neacceptarea Termenilor și Condițiilor atrage obligăția acestora de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

  Prestatorul/Beneficiarul certifica Administratorului Site-ului  are cel puțîn 18 ani, prin simplă acceptare a prezențelor Termeni și Condiții. Prestatorul/Utilizatorul certifica, de asemenea, prin simplă acceptare a prezențelor Termeni și Condiții potrivit prevederilor legale în materie are dreptul  utilizeze Serviciile și  acceseze Site-ul și își asumăindependent și complet, responsabilitatea pentru alegerea și utilizarea Serviciilor.

  DREPTURILE ASUPRA PREZENTĂRII ȘI CONȚINUTULUI SITE-ULUI

  Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, aparțîn autorului/proprietarului Site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare, nu aparțîn autorului/proprietarului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt dețînător.

  Prestatorii/Utilizatorii înțeleg și acceptă  autorului/proprietarului Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale. Prestatorii/Utilizatorii înțeleg și acceptă  toate informațiile și/sau materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și  autorului/proprietarului Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

  Prestatorii/Utilizatorii se obligă  respecte toate drepturile de autor și/sau drepturile de proprietate intelectuală pe care autorului/proprietarului Site-ului și partenerii săi le dețîn în legătură cu Site-ul. Prestatorii/Utilizatorii înțeleg și acceptă  în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii/proprietarii Conținutului Site-ului.

  Este strict interzisă copierea, publicarea, transmiterea, vânzarea, preluarea, reproducerea sau distribuția conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia.

  Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut care conține limbaj obscen sau vulgar, sau texte ilegale ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încalcă orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

  Autorului/proprietarului Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanța orice persoană (fizică sau juridicăcare încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

  Prestatorii/Utilizatorii înțeleg și acceptă  în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, autorului/proprietarului Site-ului va putea dispune în mod discreționar de opțiunea de suspendare totală sau parțială a accesului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site sau pentru desfiiintarea contului acestuia pe Site, fără niciun fel de formalități prealabile.

  PREZENTE PUBLICITARE PE SITE

  Prin prezența Utilizatorii sunt informați și acceptă  Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri de internet, care pot trimite bannerele publicitare postate pe acest Site ori microsite-uri publicitare, de sine stătătoare, care sunt considerate utile în legătură cu conținutul Site-ului, de către autorul/proprietarul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea .

  Autorul/proprietarul/administratorul Site-ului sunt absolviți de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, iar Utilizatorii site-ului  www.bunimeseriasi.ro înțeleg și acceptă  aceste alte site-uri nu fac obiectul niciunui control din partea autorului/proprietarului/administratorului Site-ului. În cazul în care Utilizatorii accesează aceste alte site-uri, ei o fac pe riscul lor, cunoscând  utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii respectivelor site-uri.

  Acest site folosește cookies. Află mai multe despre cum funcționează acestea aici

  .

LIMITAREA RĂSPUNDERII AUTORULUI/PROPRIETARULUI/ADMINISTRATORULUI SITE-ULUI

Administratorul Site-ului nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca  corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește opiniile exprimate de Utilizatori pe Site, inclusiv cu privire la feedback-urile acordate de aceștia profesioniștilor de pe Site, precum și în ce privește corectitudinea și exactitatea acestora.

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului (conținutul cerințelor proiectelor sau datele din profilele utilizatorilor)  și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta, pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezultă în legătură cu acesta sau din utilizarea oricărei partesecvență, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă  orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii în deplin consimțământ și pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai cele referitoare la feedback-urile acordate profesioniștilor de pe Site, precum și cu privire la alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă  Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperiingreunăridisfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert  orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecteincluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, văd comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului de către Utilizatorii Site-ului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din această.

Utilizatorii înțeleg și acceptă  Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră, Administratorul Site-ului și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săisunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea: erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă iar în caz de imposibilitate de a soluționa amiabil, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competență.

Modificarea Termenilor și CondițiilorNulități

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifică oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregimefără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat  îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată  fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simplă utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

Dacă oricare prevedere din Termeni și Condiții va fi declarată nulăilegală sau inaplicabilă, prevederea respectivă va fi eliminată și înlocuită cu o altă prevedere în același spirit, astfel încât Termenii și Condițiile  producă în continuare efectele juridice avute în vedere inițial. Nulitatea respectivei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze din Termeni și Condițiiacestea rămânând în vigoare și continuând  își producă efectele.

Înregistrare și securitate

Utilizatorului i se permite înregistrarea în baza de date a Administratorului Site-ului, alegerea unei parole și a unui nume de utilizator (user ID / user name) asociat contului de Utilizator. Utilizatorul va furniza Administratorului Site-ului date corecte, complete, actuale și valabile, iar în caz contrar se va consideră  a încercat  încalce prevederile prezențelor Termeni și Condiții.

Utilizatoriilor le este interzis: (1) utilizarea  și nume de utilizator a unui nume pentru care drepturile sunt deținute de o altă persoană decât Utilizatorul, fără autorizarea scrisă a respectivei persoane (2)  selecteze sau utilizeze  și nume de utilizator numele unei alte persoane cu intenția de a se folosi în scop fraudulos de datele de identificare ale acesteia. Ori de câte ori consideră  sunt prezente aceste situații Administratorul Site-ului va avea dreptul de a refuză înregistrareafără a fi ținut  justifice motivele refuzului.

Utilizatorul va fi singurul ținut responsabil pentru menținerea confidențialității cu privire la parolă aleasă precum și de menținerea securității contului propriu.